Loading...

Bàn Long Giới Chỉ

Bàn Long Giới Chỉ
Bàn Long Giới Chỉ

Truyện: Bàn Long Giới Chỉ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: Manhua Fantasy Truyện Màu

Cập nhật mới nhất:9/11/2016 15h0ph

Số lượt xem: 1173

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Truyện miêu tả thế giới Ma Ảo rộng lớn, cường giả có thểđứng trên đầu Cự Long ngao du thiên hạ, ma pháp đáng sợ thiêu đốt đất trời, san bằng cả vùng núi… Long Huyết Chiến Sĩ, một trong tứ đại chung cực chiến sĩ trong truyền thuyết đã ngàn năm không xuất hiện. Gia tộc duy nhất có dòng máu Long Huyết Chiến sĩ đã suy tàn, thành một quí tộc bình thường trong thị trấn nhất. Và Rehling Baruch, một đứa bé tám tuỏi thừa kế gia tộc suy tàn này, trong một lần vào gian nhà đầy bụi, đã vô ý thấy được một chiếc nhẫn bình thường – Bàn Long Giới Chỉ! Truyện thuật lại cuộc mạo hiểm đầy mộng ảo của thiếu niên có Bàn Long Giới Chỉ, mở đầu cuộc đời thàn kỳ, trưởng thành trong địa ngục thành một người thao túng cả vũ trụ! (Để các bạn đọc tiểu thuyết tiện theo dõi, tên hán việt vẫn được viết kèm theo tên latinh)
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Bàn Long Giới Chỉ tiếng Việt, Bàn Long Giới Chỉ tiếng Việt, Bàn Long Giới Chỉ tieng Viet, Bàn Long Giới Chỉ đủ bộ, Bàn Long Giới Chỉ full, Bàn Long Giới Chỉ 2018, Bàn Long Giới Chỉ bản đẹp, Bàn Long Giới Chỉ trọn bộ, truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ, Bàn Long Giới Chỉ bản vip. , , đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 170, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 169, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 168, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 167, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 166, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 165, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 164, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 163, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 162, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 161, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 160, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 159, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 158, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 157, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 156, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 155, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 154, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 153, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 152, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 151, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 150, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 149, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 148, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 147, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 146, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 145, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 144, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 143, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 142, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 141, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 140, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 139, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 138, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 137, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 136, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 135, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 134, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 133, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 132, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 131, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 130, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 129, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 128, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 127, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 126, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 125, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 124, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 123, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 122, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 121.5, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 121, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 120, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 119, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 118, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 117, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 116, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 115, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 114, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 113, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 112, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 111.5, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 111, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 110, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 109, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 108, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 107, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 106, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 105, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 104, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 103, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 102.5, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 102, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 101, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 100, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 99, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 98.5, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 98, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 97, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 96, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 95, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 94, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 93, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 92, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 91, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 90, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 89, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 88.5, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 88, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 87, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 86, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 85, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 84, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 83, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 82, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 81, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 80, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 79, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 78, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 77, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 76, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 75, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 74, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 73, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 72, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 71, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 70, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 69, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 68, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 67, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 66, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 65, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 64, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 63, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 62, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 61, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 60, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 59, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 58, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 57, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 56, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 55, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 54, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 53, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 52, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 51, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 50, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 49, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 48, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 47, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 46, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 45, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 44, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 43, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 42, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 41, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 40, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 39, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 38, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 37, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 36, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 35, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 34, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 33, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 32, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 31, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 30, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 29, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 28, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 27, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 26, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 25, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 24, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 23, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 22, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 21, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 20, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 19, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 18, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 17, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 16, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 15, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 14, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 13, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 12, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 11, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 10, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 9, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 8, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 7, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 6, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 5, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 4, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 3, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 2, đọc truyện tranh Bàn Long Giới Chỉ Chapter 1

Bảng xếp hạng

Ngày
Tháng

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.