Loading...

Bạch Sắc Thánh Tộc

Bạch Sắc Thánh Tộc
Bạch Sắc Thánh Tộc

Truyện: Bạch Sắc Thánh Tộc

Tác giả: </div>

Nguồn: </div>

Tag:

Cập nhật mới nhất:21/2/2018 10h4ph

Số lượt xem: 1795

  • Tóm tắt truyện
Bàn cổ sơ khai, phân chia thiên địa, mà nhân loại cũng bắt đầu hướng tới văn minh. Phục hy đại thần sáng tạo ra Trận Kinh về sau, các loại kinh thư bắt đầu dung nhập vào thế giới, thiên hạ phân tranh cũng dần dần bắt đầu, cuối cùng do hoàng đế nhất thống thiên hạ, thành tựu bá chủ. Những vị đại đế về sau cũng thi nhau thành lập thế gia, tạo thành Thất đại thế gia, Bách gia chư hầu cục diện...

Bảng xếp hạng

Ngày
Tháng
Mọi lúc

FOLLOW US