Loading...

Lãng khách Kenshin

Lãng khách Kenshin
Lãng khách Kenshin
Tên khác:

Rurouni Kenshin

Truyện: Lãng khách Kenshin

Tác giả: Watsuki Nobuhiro

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: Action Adventure Historical Shounen

Cập nhật mới nhất:14/3/2015 15h0ph

Số lượt xem: 3870

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Himura Kenshin là một Hitokiri (sát thủ) huyền thoại cuối đời Bakumatsu (thời nhà Mạc), được mệnh danh là Hitokiri Battousai, với môn phái "Hitten Mitsuru Ryu" (hay còn gọi là : Phi Thiên Ngự Kiếm). Anh vung kiếm hy vọng có thể xây dựng một thời đại mới, đem lại hạnh phúc và ấm no cho nhân dân, khi Bakumatsu sụp đổ thì anh biến mất với lời thề sẽ không bao giờ giết thêm bất cứ ai. Anh trở thành một lãng khách đi ngao du thiên hạ, dùng thanh kiếm lưỡi ngược của mình để bảo vệ những người yếu thế, 10 năm sau, anh gặp Kamiya Kaoru và đã ở lại võ đường của cô và ở đây 1 lần nữa anh lại vung kiếm chống lại cái ác, làm sống lại tay kiếm huyền thoại tưởng đã chìm vào quên lãng
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Lãng khách Kenshin tiếng Việt, Lãng khách Kenshin tiếng Việt, Lãng khách Kenshin tieng Viet, Lãng khách Kenshin đủ bộ, Lãng khách Kenshin full, Lãng khách Kenshin 2018, Lãng khách Kenshin bản đẹp, Lãng khách Kenshin trọn bộ, truyện tranh Lãng khách Kenshin, Lãng khách Kenshin bản vip. , Đọc Rurouni Kenshin tiếng Việt, Rurouni Kenshin tiếng Việt, Rurouni Kenshin bản dịch, Rurouni Kenshin đọc online, Rurouni Kenshin full bộ, Rurouni Kenshin 2018, Rurouni Kenshin bản đẹp, Rurouni Kenshin trọn bộ, Truyện Tranh Rurouni Kenshin, đọc truyện tranh Rurouni Kenshin bản vip. , đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 255: - END, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 254, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 253, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 252, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 251, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 250, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 249, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 248, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 247, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 246, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 245, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 244, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 243, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 242, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 241, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 240, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 239, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 238, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 237, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 236, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 235, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 234, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 233, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 232, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 231, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 230, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 229, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 228, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 227, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 226, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 225, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 224, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 223, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 222, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 221, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 220, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 219, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 218, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 217, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 216, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 215, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 214, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 213, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 212, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 211, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 210, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 209, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 208, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 207, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 206, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 205, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 204, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 203, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 202, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 201, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 200, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 199, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 198, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 197, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 196, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 195, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 194, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 193, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 192, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 191, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 190, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 189, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 188, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 187, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 186, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 185, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 184, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 183, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 182, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 181, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 180, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 179, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 178, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 177, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 176, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 175, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 174, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 173, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 172, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 171, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 170, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 169, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 168, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 167, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 166, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 165, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 164, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 163, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 162, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 161, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 160, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 159, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 158, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 157, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 156, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 155, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 154, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 153, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 152, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 151, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 150, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 149, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 148, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 147, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 146, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 145, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 144, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 143, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 142, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 141, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 140, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 139, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 138, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 137, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 136, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 135, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 134, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 133, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 132, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 131, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 130, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 129, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 128, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 127, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 126, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 125, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 124, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 123, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 122, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 121, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 120, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 119, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 118, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 117, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 116, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 115, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 114, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 113, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 112, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 111, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 110, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 109, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 108, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 107, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 106, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 105, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 104, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 103, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 102, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 101, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 100, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 99, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 98, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 97, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 96, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 95, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 94, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 93, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 92, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 91, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 90, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 89, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 88, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 87, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 86, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 85, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 84, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 83, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 82, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 81, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 80, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 79, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 78, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 77, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 76, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 75, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 74, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 73, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 72, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 71, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 70, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 69, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 68, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 67, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 66, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 65, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 64, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 63, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 62, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 61, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 60, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 59, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 58, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 57, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 56, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 55, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 54, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 53, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 52, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 51, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 50, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 49, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 48, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 47.5, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 47, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 46, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 45, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 44, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 43, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 42, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 41, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 40, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 39, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 38, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 37, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 36, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 35, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 34, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 33, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 32, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 31, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 30, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 29, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 28, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 27, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 26, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 25, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 24, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 23, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 22.5, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 22, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 21, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 20, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 19, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 18, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 17, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 16, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 15, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 14, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 13, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 12, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 11, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 10, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 9, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 8, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 7, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 6.5, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 6, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 5, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 4, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 3, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 2, đọc truyện tranh Lãng khách Kenshin Chapter 1

Bảng xếp hạng

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.