Loading...

Linh Võ Đế Tôn

Linh Võ Đế Tôn
Linh Võ Đế Tôn

Truyện: Linh Võ Đế Tôn

Tác giả: <p id="tomtattruyen" class="no_padding tomtat_truyen">

Nguồn: <p id="tomtattruyen" class="no_padding tomtat_truyen">

Tag:

Cập nhật mới nhất:12/10/2018 10h12ph

Số lượt xem: 7786

  • Tóm tắt truyện

Linh vũ đại lục, lấy võ giả, linh giả làm đầu, võ giả bình thường có thể một quyền đá vụn, mà võ hồn thức tỉnh giả, có thể phá nát trống vắng, ngao du quá hư. Linh giả, hơi suy nghĩ có thể khiến người ta sinh tử nháy mắt, mà linh giả Đại Năng có thể nghịch thiên cải mệnh, phiên vân phúc vũ.

  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Bảng xếp hạng

Ngày
Tháng
Mọi lúc

FOLLOW US