Loading...

LUM

LUM
LUM
Tên khác:

Urusei Yatsura

Truyện: LUM

Tác giả: Rumiko Takahashi

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: Comedy Fantasy Romance School Life Sci-fi Shounen

Cập nhật mới nhất:10/2/2016 15h0ph

Số lượt xem: 1693

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Người ngoài hành tinh muốn xâm chiếm trái đất và họ chọn ngẫu nhiên một người bằng máy tính để thi đấu với công chúa của họ: Lum. liệu cuộc sống của Ataru sẽ ra sao?
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc LUM tiếng Việt, LUM tiếng Việt, LUM tieng Viet, LUM đủ bộ, LUM full, LUM 2018, LUM bản đẹp, LUM trọn bộ, truyện tranh LUM, LUM bản vip. , Đọc Urusei Yatsura tiếng Việt, Urusei Yatsura tiếng Việt, Urusei Yatsura bản dịch, Urusei Yatsura đọc online, Urusei Yatsura full bộ, Urusei Yatsura 2018, Urusei Yatsura bản đẹp, Urusei Yatsura trọn bộ, Truyện Tranh Urusei Yatsura, đọc truyện tranh Urusei Yatsura bản vip. , đọc truyện tranh LUM Chapter 329, đọc truyện tranh LUM Chapter 328, đọc truyện tranh LUM Chapter 327, đọc truyện tranh LUM Chapter 326: Vị hôn thê của chuột chũi, đọc truyện tranh LUM Chapter 325, đọc truyện tranh LUM Chapter 324: Sa vào lưới tình (phần 2), đọc truyện tranh LUM Chapter 323, đọc truyện tranh LUM Chapter 322, đọc truyện tranh LUM Chapter 321, đọc truyện tranh LUM Chapter 320, đọc truyện tranh LUM Chapter 319, đọc truyện tranh LUM Chapter 318, đọc truyện tranh LUM Chapter 317, đọc truyện tranh LUM Chapter 316, đọc truyện tranh LUM Chapter 315, đọc truyện tranh LUM Chapter 314, đọc truyện tranh LUM Chapter 313, đọc truyện tranh LUM Chapter 312, đọc truyện tranh LUM Chapter 311, đọc truyện tranh LUM Chapter 310, đọc truyện tranh LUM Chapter 309, đọc truyện tranh LUM Chapter 308, đọc truyện tranh LUM Chapter 307, đọc truyện tranh LUM Chapter 306, đọc truyện tranh LUM Chapter 305, đọc truyện tranh LUM Chapter 304, đọc truyện tranh LUM Chapter 303, đọc truyện tranh LUM Chapter 302, đọc truyện tranh LUM Chapter 301, đọc truyện tranh LUM Chapter 300, đọc truyện tranh LUM Chapter 299, đọc truyện tranh LUM Chapter 298, đọc truyện tranh LUM Chapter 297, đọc truyện tranh LUM Chapter 296, đọc truyện tranh LUM Chapter 295, đọc truyện tranh LUM Chapter 294, đọc truyện tranh LUM Chapter 293, đọc truyện tranh LUM Chapter 292, đọc truyện tranh LUM Chapter 291, đọc truyện tranh LUM Chapter 290, đọc truyện tranh LUM Chapter 289, đọc truyện tranh LUM Chapter 288, đọc truyện tranh LUM Chapter 287, đọc truyện tranh LUM Chapter 286, đọc truyện tranh LUM Chapter 285, đọc truyện tranh LUM Chapter 284, đọc truyện tranh LUM Chapter 283, đọc truyện tranh LUM Chapter 282, đọc truyện tranh LUM Chapter 281, đọc truyện tranh LUM Chapter 280, đọc truyện tranh LUM Chapter 279, đọc truyện tranh LUM Chapter 278, đọc truyện tranh LUM Chapter 277, đọc truyện tranh LUM Chapter 276, đọc truyện tranh LUM Chapter 275, đọc truyện tranh LUM Chapter 274, đọc truyện tranh LUM Chapter 273, đọc truyện tranh LUM Chapter 272, đọc truyện tranh LUM Chapter 271, đọc truyện tranh LUM Chapter 270, đọc truyện tranh LUM Chapter 269, đọc truyện tranh LUM Chapter 268, đọc truyện tranh LUM Chapter 267, đọc truyện tranh LUM Chapter 266, đọc truyện tranh LUM Chapter 265, đọc truyện tranh LUM Chapter 264, đọc truyện tranh LUM Chapter 263, đọc truyện tranh LUM Chapter 262, đọc truyện tranh LUM Chapter 261, đọc truyện tranh LUM Chapter 260, đọc truyện tranh LUM Chapter 259, đọc truyện tranh LUM Chapter 258, đọc truyện tranh LUM Chapter 257, đọc truyện tranh LUM Chapter 256, đọc truyện tranh LUM Chapter 255, đọc truyện tranh LUM Chapter 254, đọc truyện tranh LUM Chapter 253, đọc truyện tranh LUM Chapter 252, đọc truyện tranh LUM Chapter 251, đọc truyện tranh LUM Chapter 250, đọc truyện tranh LUM Chapter 249, đọc truyện tranh LUM Chapter 248, đọc truyện tranh LUM Chapter 247, đọc truyện tranh LUM Chapter 246, đọc truyện tranh LUM Chapter 245, đọc truyện tranh LUM Chapter 244, đọc truyện tranh LUM Chapter 243, đọc truyện tranh LUM Chapter 242, đọc truyện tranh LUM Chapter 241, đọc truyện tranh LUM Chapter 240, đọc truyện tranh LUM Chapter 239, đọc truyện tranh LUM Chapter 238, đọc truyện tranh LUM Chapter 237, đọc truyện tranh LUM Chapter 236, đọc truyện tranh LUM Chapter 235, đọc truyện tranh LUM Chapter 234, đọc truyện tranh LUM Chapter 233, đọc truyện tranh LUM Chapter 232, đọc truyện tranh LUM Chapter 231, đọc truyện tranh LUM Chapter 230, đọc truyện tranh LUM Chapter 229, đọc truyện tranh LUM Chapter 228, đọc truyện tranh LUM Chapter 227, đọc truyện tranh LUM Chapter 226, đọc truyện tranh LUM Chapter 225, đọc truyện tranh LUM Chapter 224, đọc truyện tranh LUM Chapter 223, đọc truyện tranh LUM Chapter 222, đọc truyện tranh LUM Chapter 221, đọc truyện tranh LUM Chapter 220, đọc truyện tranh LUM Chapter 219, đọc truyện tranh LUM Chapter 218, đọc truyện tranh LUM Chapter 217, đọc truyện tranh LUM Chapter 216, đọc truyện tranh LUM Chapter 215, đọc truyện tranh LUM Chapter 214, đọc truyện tranh LUM Chapter 213, đọc truyện tranh LUM Chapter 212, đọc truyện tranh LUM Chapter 211, đọc truyện tranh LUM Chapter 210, đọc truyện tranh LUM Chapter 209, đọc truyện tranh LUM Chapter 208, đọc truyện tranh LUM Chapter 207, đọc truyện tranh LUM Chapter 206, đọc truyện tranh LUM Chapter 205, đọc truyện tranh LUM Chapter 204, đọc truyện tranh LUM Chapter 203, đọc truyện tranh LUM Chapter 202, đọc truyện tranh LUM Chapter 201, đọc truyện tranh LUM Chapter 200, đọc truyện tranh LUM Chapter 199, đọc truyện tranh LUM Chapter 198, đọc truyện tranh LUM Chapter 197, đọc truyện tranh LUM Chapter 196, đọc truyện tranh LUM Chapter 195, đọc truyện tranh LUM Chapter 194, đọc truyện tranh LUM Chapter 193, đọc truyện tranh LUM Chapter 192, đọc truyện tranh LUM Chapter 191, đọc truyện tranh LUM Chapter 190, đọc truyện tranh LUM Chapter 189, đọc truyện tranh LUM Chapter 188, đọc truyện tranh LUM Chapter 187, đọc truyện tranh LUM Chapter 186, đọc truyện tranh LUM Chapter 185, đọc truyện tranh LUM Chapter 184, đọc truyện tranh LUM Chapter 183, đọc truyện tranh LUM Chapter 182, đọc truyện tranh LUM Chapter 181, đọc truyện tranh LUM Chapter 180, đọc truyện tranh LUM Chapter 179, đọc truyện tranh LUM Chapter 178, đọc truyện tranh LUM Chapter 177, đọc truyện tranh LUM Chapter 176, đọc truyện tranh LUM Chapter 175, đọc truyện tranh LUM Chapter 174, đọc truyện tranh LUM Chapter 173, đọc truyện tranh LUM Chapter 172, đọc truyện tranh LUM Chapter 171, đọc truyện tranh LUM Chapter 170, đọc truyện tranh LUM Chapter 169, đọc truyện tranh LUM Chapter 168, đọc truyện tranh LUM Chapter 167, đọc truyện tranh LUM Chapter 166, đọc truyện tranh LUM Chapter 165, đọc truyện tranh LUM Chapter 164, đọc truyện tranh LUM Chapter 163, đọc truyện tranh LUM Chapter 162, đọc truyện tranh LUM Chapter 161, đọc truyện tranh LUM Chapter 160, đọc truyện tranh LUM Chapter 159, đọc truyện tranh LUM Chapter 158, đọc truyện tranh LUM Chapter 157, đọc truyện tranh LUM Chapter 156, đọc truyện tranh LUM Chapter 155, đọc truyện tranh LUM Chapter 154, đọc truyện tranh LUM Chapter 153, đọc truyện tranh LUM Chapter 152, đọc truyện tranh LUM Chapter 151, đọc truyện tranh LUM Chapter 150, đọc truyện tranh LUM Chapter 149, đọc truyện tranh LUM Chapter 148, đọc truyện tranh LUM Chapter 147, đọc truyện tranh LUM Chapter 146, đọc truyện tranh LUM Chapter 145, đọc truyện tranh LUM Chapter 144, đọc truyện tranh LUM Chapter 143, đọc truyện tranh LUM Chapter 142, đọc truyện tranh LUM Chapter 141, đọc truyện tranh LUM Chapter 140, đọc truyện tranh LUM Chapter 139, đọc truyện tranh LUM Chapter 138, đọc truyện tranh LUM Chapter 137, đọc truyện tranh LUM Chapter 136, đọc truyện tranh LUM Chapter 135, đọc truyện tranh LUM Chapter 134, đọc truyện tranh LUM Chapter 133, đọc truyện tranh LUM Chapter 132, đọc truyện tranh LUM Chapter 131, đọc truyện tranh LUM Chapter 130, đọc truyện tranh LUM Chapter 129, đọc truyện tranh LUM Chapter 128, đọc truyện tranh LUM Chapter 127, đọc truyện tranh LUM Chapter 126, đọc truyện tranh LUM Chapter 125, đọc truyện tranh LUM Chapter 124, đọc truyện tranh LUM Chapter 123, đọc truyện tranh LUM Chapter 122, đọc truyện tranh LUM Chapter 121, đọc truyện tranh LUM Chapter 120, đọc truyện tranh LUM Chapter 119, đọc truyện tranh LUM Chapter 118, đọc truyện tranh LUM Chapter 117, đọc truyện tranh LUM Chapter 116, đọc truyện tranh LUM Chapter 115, đọc truyện tranh LUM Chapter 114, đọc truyện tranh LUM Chapter 113, đọc truyện tranh LUM Chapter 112, đọc truyện tranh LUM Chapter 111, đọc truyện tranh LUM Chapter 110, đọc truyện tranh LUM Chapter 109, đọc truyện tranh LUM Chapter 108, đọc truyện tranh LUM Chapter 107, đọc truyện tranh LUM Chapter 106, đọc truyện tranh LUM Chapter 105, đọc truyện tranh LUM Chapter 104, đọc truyện tranh LUM Chapter 103, đọc truyện tranh LUM Chapter 102, đọc truyện tranh LUM Chapter 101, đọc truyện tranh LUM Chapter 100, đọc truyện tranh LUM Chapter 99, đọc truyện tranh LUM Chapter 98, đọc truyện tranh LUM Chapter 97, đọc truyện tranh LUM Chapter 96, đọc truyện tranh LUM Chapter 95, đọc truyện tranh LUM Chapter 94, đọc truyện tranh LUM Chapter 93, đọc truyện tranh LUM Chapter 92, đọc truyện tranh LUM Chapter 91, đọc truyện tranh LUM Chapter 90, đọc truyện tranh LUM Chapter 89, đọc truyện tranh LUM Chapter 88, đọc truyện tranh LUM Chapter 87, đọc truyện tranh LUM Chapter 86, đọc truyện tranh LUM Chapter 85, đọc truyện tranh LUM Chapter 84, đọc truyện tranh LUM Chapter 83, đọc truyện tranh LUM Chapter 82, đọc truyện tranh LUM Chapter 81, đọc truyện tranh LUM Chapter 80, đọc truyện tranh LUM Chapter 79, đọc truyện tranh LUM Chapter 78, đọc truyện tranh LUM Chapter 77, đọc truyện tranh LUM Chapter 76, đọc truyện tranh LUM Chapter 75, đọc truyện tranh LUM Chapter 74, đọc truyện tranh LUM Chapter 73, đọc truyện tranh LUM Chapter 72, đọc truyện tranh LUM Chapter 71, đọc truyện tranh LUM Chapter 70, đọc truyện tranh LUM Chapter 69, đọc truyện tranh LUM Chapter 68, đọc truyện tranh LUM Chapter 67, đọc truyện tranh LUM Chapter 66, đọc truyện tranh LUM Chapter 65, đọc truyện tranh LUM Chapter 64, đọc truyện tranh LUM Chapter 63, đọc truyện tranh LUM Chapter 62, đọc truyện tranh LUM Chapter 61, đọc truyện tranh LUM Chapter 60, đọc truyện tranh LUM Chapter 59, đọc truyện tranh LUM Chapter 58, đọc truyện tranh LUM Chapter 57, đọc truyện tranh LUM Chapter 56, đọc truyện tranh LUM Chapter 55, đọc truyện tranh LUM Chapter 54, đọc truyện tranh LUM Chapter 53, đọc truyện tranh LUM Chapter 52, đọc truyện tranh LUM Chapter 51, đọc truyện tranh LUM Chapter 50, đọc truyện tranh LUM Chapter 49, đọc truyện tranh LUM Chapter 48, đọc truyện tranh LUM Chapter 47, đọc truyện tranh LUM Chapter 46, đọc truyện tranh LUM Chapter 45, đọc truyện tranh LUM Chapter 44, đọc truyện tranh LUM Chapter 43, đọc truyện tranh LUM Chapter 42, đọc truyện tranh LUM Chapter 41, đọc truyện tranh LUM Chapter 40, đọc truyện tranh LUM Chapter 39, đọc truyện tranh LUM Chapter 38, đọc truyện tranh LUM Chapter 37, đọc truyện tranh LUM Chapter 36, đọc truyện tranh LUM Chapter 35, đọc truyện tranh LUM Chapter 34, đọc truyện tranh LUM Chapter 33, đọc truyện tranh LUM Chapter 32, đọc truyện tranh LUM Chapter 31, đọc truyện tranh LUM Chapter 30, đọc truyện tranh LUM Chapter 29, đọc truyện tranh LUM Chapter 28, đọc truyện tranh LUM Chapter 27, đọc truyện tranh LUM Chapter 26, đọc truyện tranh LUM Chapter 25, đọc truyện tranh LUM Chapter 24, đọc truyện tranh LUM Chapter 23, đọc truyện tranh LUM Chapter 22, đọc truyện tranh LUM Chapter 21, đọc truyện tranh LUM Chapter 20, đọc truyện tranh LUM Chapter 19, đọc truyện tranh LUM Chapter 18, đọc truyện tranh LUM Chapter 17, đọc truyện tranh LUM Chapter 16, đọc truyện tranh LUM Chapter 15, đọc truyện tranh LUM Chapter 14, đọc truyện tranh LUM Chapter 13, đọc truyện tranh LUM Chapter 12, đọc truyện tranh LUM Chapter 11, đọc truyện tranh LUM Chapter 10, đọc truyện tranh LUM Chapter 9, đọc truyện tranh LUM Chapter 8, đọc truyện tranh LUM Chapter 7, đọc truyện tranh LUM Chapter 6, đọc truyện tranh LUM Chapter 5, đọc truyện tranh LUM Chapter 4, đọc truyện tranh LUM Chapter 3, đọc truyện tranh LUM Chapter 2, đọc truyện tranh LUM Chapter 1

Bảng xếp hạng

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.