Loading...

Miền Đất Hứa

Miền Đất Hứa
Miền Đất Hứa
Tên khác:

Yakusoku no Neverland, The promised neverland

Truyện: Miền Đất Hứa

Tác giả: Kaiu Shirai, Posuka Demizu

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: Drama Mystery Psychological Shounen Supernatural

Cập nhật mới nhất:21/3/2019 16h0ph

Số lượt xem: 4462

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Emma cùng các bạn của mình đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc ở trại trẻ mồ côi với chỗ ở ấm cúng, thức ăn ngon, những khoảnh khắc cùng nhau vui đùa, những bài kiểm tra khó nhằn và người mẹ (bảo mẫu) dịu dàng. Tuy nhiên, vào 1 đêm nọ, bí mật kinh hoàng đằng sau cuộc sống màu hồng ấy được Emma khám phá ra
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Miền Đất Hứa tiếng Việt, Miền Đất Hứa tiếng Việt, Miền Đất Hứa tieng Viet, Miền Đất Hứa đủ bộ, Miền Đất Hứa full, Miền Đất Hứa 2018, Miền Đất Hứa bản đẹp, Miền Đất Hứa trọn bộ, truyện tranh Miền Đất Hứa, Miền Đất Hứa bản vip. , Đọc Yakusoku no Neverland, The promised neverland tiếng Việt, Yakusoku no Neverland, The promised neverland tiếng Việt, Yakusoku no Neverland, The promised neverland bản dịch, Yakusoku no Neverland, The promised neverland đọc online, Yakusoku no Neverland, The promised neverland full bộ, Yakusoku no Neverland, The promised neverland 2018, Yakusoku no Neverland, The promised neverland bản đẹp, Yakusoku no Neverland, The promised neverland trọn bộ, Truyện Tranh Yakusoku no Neverland, The promised neverland, đọc truyện tranh Yakusoku no Neverland, The promised neverland bản vip. , đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 128: Raw, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 127, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 126, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 125, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 124: Raw, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 123, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 122: Raw, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 121: Raw, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 120: Bản raw (chưa dịch), đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 119: Raw, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 118, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 117, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 116, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 115, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 114, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 113, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 112, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 111, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 110, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 109, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 108, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 107, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 106, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 105, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 104, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 103, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 102, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 101, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 100, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 99, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 98, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 97, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 96, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 95, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 94, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 93, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 92, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 91, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 90, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 89, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 88, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 87, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 86, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 85, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 84, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 83, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 82, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 81, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 80, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 79, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 78, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 77, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 76: Bình minh chiến trận, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 75: Cờ lau vững chãi, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 74, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 73, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 72, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 71, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 70, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 69, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 68, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 67, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 66, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 65, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 64, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 63, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 62, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 61, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 60, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 59: Lựa Chọn Khôn Ngoan, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 58: Quyết định, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 57, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 56: Thoải Thuận (1), đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 55: B06-32 – Phần 5, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 54: B06-32 – Phần 4, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 53: B06-32 – Phần 3, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 52, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 51, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 50, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 49, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 48, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 47, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 46, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 45, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 44, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 43, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 42, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 41, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 40, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 39, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 38, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 37, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 36.5, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 36, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 35.5, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 35, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 34, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 33, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 32, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 31, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 30, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 29, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 28, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 27, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 26.5, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 26, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 25, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 24, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 23, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 22, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 21.5, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 21, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 20.5, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 20, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 19.5, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 19, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 18, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 17, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 16, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 15, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 14, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 13, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 12, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 11, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 10, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 9, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 8, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 7, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 6, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 5, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 4, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 3, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 2, đọc truyện tranh Miền Đất Hứa Chapter 1

Bảng xếp hạng

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.