Loading...

Musashi

Musashi
Musashi

Truyện: Musashi

Tác giả: Motoka Murakami

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: School Life Shounen Sports

Cập nhật mới nhất:5/11/2016 15h0ph

Số lượt xem: 1395

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Sinh ra trong gia đình có truyền thống võ sĩ đạo, ba là vô địch ngũ đẳng vùng núi,mẹ là đệ nhất nữ kiếm của Nhật Bản.Musashi sớm thể hiện " năng khiếu " kiếm thuật của mình.Cậu bé Musashi thông minh,lém lỉnh,siêng năng và quậy ( nhưng rất đáng yêu!).Nhưng để có thể nối tiếp truyền thông võ sĩ đạo vẻ vang của gia đình,cậu bé Musashi phải nếm trải sự rèn luyện cực kì khắc nghiệt để có thể đứng vững trong các cuộc thi kiếm thuật.Đây là lúc cậu bé Musashi thể hiện bản lĩnh không hề lùi bước trước khó khăn,thử thách,sẵn sàng đối mặt với nhiều đối thủ cao to và xảo trá mà không hề run sợ. Nhò chịu khó học hỏi,động não su nghĩ nên mặc dù còn nhỏ tuổi,từng dường kiếm của Musashi đã sắc sảo,ngoan mục và điêu luyện.
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Musashi tiếng Việt, Musashi tiếng Việt, Musashi tieng Viet, Musashi đủ bộ, Musashi full, Musashi 2018, Musashi bản đẹp, Musashi trọn bộ, truyện tranh Musashi, Musashi bản vip. , , đọc truyện tranh Musashi Chapter 220, đọc truyện tranh Musashi Chapter 219, đọc truyện tranh Musashi Chapter 218, đọc truyện tranh Musashi Chapter 217, đọc truyện tranh Musashi Chapter 216, đọc truyện tranh Musashi Chapter 215, đọc truyện tranh Musashi Chapter 214, đọc truyện tranh Musashi Chapter 213, đọc truyện tranh Musashi Chapter 212, đọc truyện tranh Musashi Chapter 211, đọc truyện tranh Musashi Chapter 210, đọc truyện tranh Musashi Chapter 209, đọc truyện tranh Musashi Chapter 208, đọc truyện tranh Musashi Chapter 207, đọc truyện tranh Musashi Chapter 206, đọc truyện tranh Musashi Chapter 205, đọc truyện tranh Musashi Chapter 204, đọc truyện tranh Musashi Chapter 203, đọc truyện tranh Musashi Chapter 202, đọc truyện tranh Musashi Chapter 201, đọc truyện tranh Musashi Chapter 200, đọc truyện tranh Musashi Chapter 199, đọc truyện tranh Musashi Chapter 198, đọc truyện tranh Musashi Chapter 197, đọc truyện tranh Musashi Chapter 196, đọc truyện tranh Musashi Chapter 195, đọc truyện tranh Musashi Chapter 194, đọc truyện tranh Musashi Chapter 193, đọc truyện tranh Musashi Chapter 192, đọc truyện tranh Musashi Chapter 191, đọc truyện tranh Musashi Chapter 190, đọc truyện tranh Musashi Chapter 189, đọc truyện tranh Musashi Chapter 188, đọc truyện tranh Musashi Chapter 187, đọc truyện tranh Musashi Chapter 186, đọc truyện tranh Musashi Chapter 185, đọc truyện tranh Musashi Chapter 184, đọc truyện tranh Musashi Chapter 183, đọc truyện tranh Musashi Chapter 182, đọc truyện tranh Musashi Chapter 181, đọc truyện tranh Musashi Chapter 180, đọc truyện tranh Musashi Chapter 179, đọc truyện tranh Musashi Chapter 178, đọc truyện tranh Musashi Chapter 177, đọc truyện tranh Musashi Chapter 176, đọc truyện tranh Musashi Chapter 175, đọc truyện tranh Musashi Chapter 174, đọc truyện tranh Musashi Chapter 173, đọc truyện tranh Musashi Chapter 172, đọc truyện tranh Musashi Chapter 171, đọc truyện tranh Musashi Chapter 170, đọc truyện tranh Musashi Chapter 169, đọc truyện tranh Musashi Chapter 168, đọc truyện tranh Musashi Chapter 167, đọc truyện tranh Musashi Chapter 166, đọc truyện tranh Musashi Chapter 165, đọc truyện tranh Musashi Chapter 164, đọc truyện tranh Musashi Chapter 163, đọc truyện tranh Musashi Chapter 162, đọc truyện tranh Musashi Chapter 161, đọc truyện tranh Musashi Chapter 160, đọc truyện tranh Musashi Chapter 159, đọc truyện tranh Musashi Chapter 158, đọc truyện tranh Musashi Chapter 157, đọc truyện tranh Musashi Chapter 156, đọc truyện tranh Musashi Chapter 155, đọc truyện tranh Musashi Chapter 154, đọc truyện tranh Musashi Chapter 153, đọc truyện tranh Musashi Chapter 152, đọc truyện tranh Musashi Chapter 151, đọc truyện tranh Musashi Chapter 150, đọc truyện tranh Musashi Chapter 149, đọc truyện tranh Musashi Chapter 148, đọc truyện tranh Musashi Chapter 147, đọc truyện tranh Musashi Chapter 146, đọc truyện tranh Musashi Chapter 145, đọc truyện tranh Musashi Chapter 144, đọc truyện tranh Musashi Chapter 143, đọc truyện tranh Musashi Chapter 142, đọc truyện tranh Musashi Chapter 141, đọc truyện tranh Musashi Chapter 140, đọc truyện tranh Musashi Chapter 139, đọc truyện tranh Musashi Chapter 138, đọc truyện tranh Musashi Chapter 137, đọc truyện tranh Musashi Chapter 136, đọc truyện tranh Musashi Chapter 135, đọc truyện tranh Musashi Chapter 134, đọc truyện tranh Musashi Chapter 133, đọc truyện tranh Musashi Chapter 132, đọc truyện tranh Musashi Chapter 131, đọc truyện tranh Musashi Chapter 130, đọc truyện tranh Musashi Chapter 129, đọc truyện tranh Musashi Chapter 128, đọc truyện tranh Musashi Chapter 127, đọc truyện tranh Musashi Chapter 126, đọc truyện tranh Musashi Chapter 125, đọc truyện tranh Musashi Chapter 124, đọc truyện tranh Musashi Chapter 123, đọc truyện tranh Musashi Chapter 122, đọc truyện tranh Musashi Chapter 121, đọc truyện tranh Musashi Chapter 120, đọc truyện tranh Musashi Chapter 119, đọc truyện tranh Musashi Chapter 118, đọc truyện tranh Musashi Chapter 117, đọc truyện tranh Musashi Chapter 116, đọc truyện tranh Musashi Chapter 115, đọc truyện tranh Musashi Chapter 114, đọc truyện tranh Musashi Chapter 113, đọc truyện tranh Musashi Chapter 112, đọc truyện tranh Musashi Chapter 111, đọc truyện tranh Musashi Chapter 110, đọc truyện tranh Musashi Chapter 109, đọc truyện tranh Musashi Chapter 108, đọc truyện tranh Musashi Chapter 107, đọc truyện tranh Musashi Chapter 106, đọc truyện tranh Musashi Chapter 105, đọc truyện tranh Musashi Chapter 104, đọc truyện tranh Musashi Chapter 103, đọc truyện tranh Musashi Chapter 102, đọc truyện tranh Musashi Chapter 101, đọc truyện tranh Musashi Chapter 100, đọc truyện tranh Musashi Chapter 99, đọc truyện tranh Musashi Chapter 98, đọc truyện tranh Musashi Chapter 97, đọc truyện tranh Musashi Chapter 96, đọc truyện tranh Musashi Chapter 95, đọc truyện tranh Musashi Chapter 94, đọc truyện tranh Musashi Chapter 93, đọc truyện tranh Musashi Chapter 92, đọc truyện tranh Musashi Chapter 91, đọc truyện tranh Musashi Chapter 90, đọc truyện tranh Musashi Chapter 89, đọc truyện tranh Musashi Chapter 88, đọc truyện tranh Musashi Chapter 87, đọc truyện tranh Musashi Chapter 86, đọc truyện tranh Musashi Chapter 85, đọc truyện tranh Musashi Chapter 84, đọc truyện tranh Musashi Chapter 83, đọc truyện tranh Musashi Chapter 82, đọc truyện tranh Musashi Chapter 81, đọc truyện tranh Musashi Chapter 80, đọc truyện tranh Musashi Chapter 79, đọc truyện tranh Musashi Chapter 78, đọc truyện tranh Musashi Chapter 77, đọc truyện tranh Musashi Chapter 76, đọc truyện tranh Musashi Chapter 75, đọc truyện tranh Musashi Chapter 74, đọc truyện tranh Musashi Chapter 73, đọc truyện tranh Musashi Chapter 72, đọc truyện tranh Musashi Chapter 71, đọc truyện tranh Musashi Chapter 70, đọc truyện tranh Musashi Chapter 69, đọc truyện tranh Musashi Chapter 68, đọc truyện tranh Musashi Chapter 67, đọc truyện tranh Musashi Chapter 66, đọc truyện tranh Musashi Chapter 65, đọc truyện tranh Musashi Chapter 64, đọc truyện tranh Musashi Chapter 63, đọc truyện tranh Musashi Chapter 62, đọc truyện tranh Musashi Chapter 61, đọc truyện tranh Musashi Chapter 60, đọc truyện tranh Musashi Chapter 59, đọc truyện tranh Musashi Chapter 58, đọc truyện tranh Musashi Chapter 57, đọc truyện tranh Musashi Chapter 56, đọc truyện tranh Musashi Chapter 55, đọc truyện tranh Musashi Chapter 54, đọc truyện tranh Musashi Chapter 53, đọc truyện tranh Musashi Chapter 52, đọc truyện tranh Musashi Chapter 51, đọc truyện tranh Musashi Chapter 50, đọc truyện tranh Musashi Chapter 49, đọc truyện tranh Musashi Chapter 48, đọc truyện tranh Musashi Chapter 47, đọc truyện tranh Musashi Chapter 46, đọc truyện tranh Musashi Chapter 45, đọc truyện tranh Musashi Chapter 44, đọc truyện tranh Musashi Chapter 43, đọc truyện tranh Musashi Chapter 42, đọc truyện tranh Musashi Chapter 41, đọc truyện tranh Musashi Chapter 40, đọc truyện tranh Musashi Chapter 39, đọc truyện tranh Musashi Chapter 38, đọc truyện tranh Musashi Chapter 37, đọc truyện tranh Musashi Chapter 36, đọc truyện tranh Musashi Chapter 35, đọc truyện tranh Musashi Chapter 34, đọc truyện tranh Musashi Chapter 33, đọc truyện tranh Musashi Chapter 32, đọc truyện tranh Musashi Chapter 31, đọc truyện tranh Musashi Chapter 30, đọc truyện tranh Musashi Chapter 29, đọc truyện tranh Musashi Chapter 28, đọc truyện tranh Musashi Chapter 27, đọc truyện tranh Musashi Chapter 26, đọc truyện tranh Musashi Chapter 25, đọc truyện tranh Musashi Chapter 24, đọc truyện tranh Musashi Chapter 23, đọc truyện tranh Musashi Chapter 22, đọc truyện tranh Musashi Chapter 21, đọc truyện tranh Musashi Chapter 20, đọc truyện tranh Musashi Chapter 19, đọc truyện tranh Musashi Chapter 18, đọc truyện tranh Musashi Chapter 17, đọc truyện tranh Musashi Chapter 16, đọc truyện tranh Musashi Chapter 15, đọc truyện tranh Musashi Chapter 14, đọc truyện tranh Musashi Chapter 13, đọc truyện tranh Musashi Chapter 12, đọc truyện tranh Musashi Chapter 11, đọc truyện tranh Musashi Chapter 10, đọc truyện tranh Musashi Chapter 9, đọc truyện tranh Musashi Chapter 8, đọc truyện tranh Musashi Chapter 7, đọc truyện tranh Musashi Chapter 6, đọc truyện tranh Musashi Chapter 5, đọc truyện tranh Musashi Chapter 4, đọc truyện tranh Musashi Chapter 3, đọc truyện tranh Musashi Chapter 2, đọc truyện tranh Musashi Chapter 1

Bảng xếp hạng

Ngày
Tháng

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.