Loading...

Phù thủy không phép thuật

Phù thủy không phép thuật
Phù thủy không phép thuật
Tên khác:

Black Clover; Black Five Leaf Grass

Truyện: Phù thủy không phép thuật

Tác giả: Tabata Yuuki

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: Action Fantasy Shounen

Cập nhật mới nhất:15/2/2019 6h13ph

Số lượt xem: 2632

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Thế nhưng, khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Khi cả hai được nhận sách phép vào tuổi 15, Yuno đã được ban cuốn sách phép cỏ bốn bá (trong khi đa số là cỏ ba lá) mà Aster lại không có cuốn nào. Tuy nhiên, khi Yuno bị đe dọa, sự thật về sức mạnh của Aster đã được giải mã- cậu ta được ban cuốn sách phép cỏ năm lá, cuốn sách phá ma thuật màu đen. Bấy giờ, hai người bạn trẻ đang hướng ra thế giới, cùng chung mục tiêu.
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Phù thủy không phép thuật tiếng Việt, Phù thủy không phép thuật tiếng Việt, Phù thủy không phép thuật tieng Viet, Phù thủy không phép thuật đủ bộ, Phù thủy không phép thuật full, Phù thủy không phép thuật 2018, Phù thủy không phép thuật bản đẹp, Phù thủy không phép thuật trọn bộ, truyện tranh Phù thủy không phép thuật, Phù thủy không phép thuật bản vip. , Đọc Black Clover; Black Five Leaf Grass tiếng Việt, Black Clover; Black Five Leaf Grass tiếng Việt, Black Clover; Black Five Leaf Grass bản dịch, Black Clover; Black Five Leaf Grass đọc online, Black Clover; Black Five Leaf Grass full bộ, Black Clover; Black Five Leaf Grass 2018, Black Clover; Black Five Leaf Grass bản đẹp, Black Clover; Black Five Leaf Grass trọn bộ, Truyện Tranh Black Clover; Black Five Leaf Grass, đọc truyện tranh Black Clover; Black Five Leaf Grass bản vip. , đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 193: Raw, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 192: Raw, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 191: Raw, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 190: Raw, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 189: Raw, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 84.1, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 1.1, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 188: Raw, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 0, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 187: Raw, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 186: Raw, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 185, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 184: Raw - Bản raw (chưa dịch), đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 183, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 182, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 181, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 180, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 179, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 178, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 177, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 176, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 175, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 174, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 173, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 172, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 171, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 170, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 169, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 168, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 167, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 166, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 165, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 164, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 163, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 162, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 161, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 160, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 159, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 158, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 157, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 156, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 155, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 154, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 153, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 152, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 151, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 150, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 149, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 148, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 147, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 146, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 145, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 144, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 143, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 142, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 141, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 140, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 139, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 138, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 137, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 136, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 135, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 134, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 133, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 132, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 131, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 130, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 129, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 128, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 127, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 126, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 125, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 124, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 123, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 122, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 121, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 120, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 119, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 118, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 117, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 116, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 115, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 114, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 113, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 112, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 111, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 110, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 109, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 108, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 107, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 106, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 105, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 104, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 103, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 102, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 101, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 100, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 99, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 98, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 97, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 96, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 95, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 94, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 93, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 92, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 91, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 90, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 89, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 88, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 87, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 86, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 85, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 84, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 83.5, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 83, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 82, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 81, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 80, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 79, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 78, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 77, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 76, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 75, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 74, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 73, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 72, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 71, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 70, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 69, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 68, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 67, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 66, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 65, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 64, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 63, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 62, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 61, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 60, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 59, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 58, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 57, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 56, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 55, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 54, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 53, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 52, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 51, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 50, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 49, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 48, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 47, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 46, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 45, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 44, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 43, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 42, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 41, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 40, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 39, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 38, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 37, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 36, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 35, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 34, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 33, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 32, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 31, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 30, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 29, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 28, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 27, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 26, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 25, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 24, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 23, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 22, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 21, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 20, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 19, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 18, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 17, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 16, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 15, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 14, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 13, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 12, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 11, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 10, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 9, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 8, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 7, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 6, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 5, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 4, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 3, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 2, đọc truyện tranh Phù thủy không phép thuật Chapter 1

Bảng xếp hạng

Ngày
Tháng

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.