Loading...

Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào

Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào
Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào

Truyện: Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: Blogtruyen.com [S]ky [G]arden [G]roup

Tag: Adult Comedy Harem Manhwa Mature Romance Seinen Smut Supernatural 18+ Webtoon 18+

Cập nhật mới nhất:2/5/2017 17h0ph

Số lượt xem: 143005

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Cậu chuyện về một thằng thảm hại bỗng dưng có được năng lực làm cho phụ nữ hay bất kì người nào khác (không phân biệt giới tính :v ) chạm vào đều có cảm giác được "Lên đỉnh". Mọi chuyện rồi sẽ ra sao mời đọc sẽ biết emo
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào tiếng Việt, Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào tiếng Việt, Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào tieng Viet, Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào đủ bộ, Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào full, Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào 2018, Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào bản đẹp, Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào trọn bộ, truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào, Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào bản vip. , , đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 75, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 74, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 73, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 72, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 71, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 70, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 69, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 68, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 67, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 66, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 65, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 64, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 63, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 62, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 61, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 60, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 59, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 58, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 57, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 56, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 55, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 54, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 53, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 52, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 51, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 50, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 49, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 48, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 47, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 46, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 45, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 44, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 43, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 42, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 41, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 40, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 39, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 38, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 37, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 36, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 35, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 34, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 33, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 32, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 31, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 30, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 29, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 28, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 27, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 26, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 25, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 24, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 23, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 22, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 21, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 20, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 19, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 18, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 17, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 16.5, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 16, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 15, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 14, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 13, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 12, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 11, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 10, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 9, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 8, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 7, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 6, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 5, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 4, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 3, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 2, đọc truyện tranh Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Sweet Guy - Anh Chàng Ngọt Ngào Chapter 1

Bảng xếp hạng

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.