Loading...

Ta Là Đại Thần Tiên

Ta Là Đại Thần Tiên
Ta Là Đại Thần Tiên

Truyện: Ta Là Đại Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: Action Fantasy Harem Manhua Martial Arts Supernatural Xuyên không/Hồi sinh Cổ Đại Truyện Màu

Cập nhật mới nhất:22/3/2019 2h2ph

Số lượt xem: 6149

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Thần đồng tên giang mới có bảy tuổi sinh trưởng quá nhanh nên bị đoản mệnh, vì là khôi phục cuộc sống bình thường, mang theo ký ức trong cơ thể một vị đại thần tiên xông vào Tiên giới, từ đây đi tới trở thành bá chủ Tiên giới mở ra con đường truyền kỳ...
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Ta Là Đại Thần Tiên tiếng Việt, Ta Là Đại Thần Tiên tiếng Việt, Ta Là Đại Thần Tiên tieng Viet, Ta Là Đại Thần Tiên đủ bộ, Ta Là Đại Thần Tiên full, Ta Là Đại Thần Tiên 2018, Ta Là Đại Thần Tiên bản đẹp, Ta Là Đại Thần Tiên trọn bộ, truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên, Ta Là Đại Thần Tiên bản vip. , , đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 146, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 145, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 144, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 143, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 142, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 141, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 140, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 139, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 138, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 137, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 136, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 135, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 134, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 133, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 132, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 131, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 130, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 129, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 128, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 127, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 126, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 125, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 124, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 123, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 122, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 121, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 120, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 119, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 118, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 117, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 116, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 115, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 114, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 113, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 112, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 111, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 109, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 108, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 107, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 106, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 105, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 104, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 103, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 102, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 101, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 100, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 99, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 98, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 97, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 96, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 95, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 94, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 93, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 92, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 91, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 90, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 89, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 88, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 87, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 86, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 85, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 84, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 83, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 82, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 81, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 110, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 80, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 79: video, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 78, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 77, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 76, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 75, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 74, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 73, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 72, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 71, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 70, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 69, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 68, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 67, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 66, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 65, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 64: video, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 63, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 62, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 61, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 60, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 59, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 58, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 57: video, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 56, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 55, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 54, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 53, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 52, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 51, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 50, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 49: video, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 48, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 47: video, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 46, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 45, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 44: video, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 43: video, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 42, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 41, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 40, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 39, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 38, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 37, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 36, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 35, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 34, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 33, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 32, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 31, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 30, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 29, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 28, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 27, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 26, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 25, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 24, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 23, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 22, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 21, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 20, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 19, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 18, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 17, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 16, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 15, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 14, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 13, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 12, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 11, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 10, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 9, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 8, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 7, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 6, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 5, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 4, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 3, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 2, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 1, đọc truyện tranh Ta Là Đại Thần Tiên Chapter 0

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.