Thiên Thanh

Thiên Thanh
Thiên Thanh

Truyện: Thiên Thanh

Tác giả: Quách Thiếu Hiệp

Nguồn: Quách Thiếu Hiệp

Tag:

Cập nhật mới nhất:18/4/2018 21h17ph

Số lượt xem: 10605

  • Tóm tắt truyện
Cười hỏi tam giới ai có thể trường sinh đây? Ai có thể không chết đây? Duy chỉ có ta - Lý Hạo, khai thiên tích địa, bất tử bất diệt.
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Bảng xếp hạng

Ngày
Tháng
Mọi lúc

FOLLOW US