Loading...

Thánh Vương

Thánh Vương
Thánh Vương

Truyện: Thánh Vương

Tác giả: Đại Bao Bao

Nguồn: hamtruyen.com

Tag: Action Adventure Manhua

Cập nhật mới nhất:15/9/2017 15h0ph

Số lượt xem: 197652

  • Tóm tắt truyện
KHÍ , LÀ BỔN NGUYÊN CỦA TẤT CẢ SINH MỆNH KHÍ CÔNG , LÀ TU HÀNH CỦA SINH MẠNG BỔN NGUYÊN , TU LUYỆN TỚI ĐẠT TUYỆT ĐỈNH , LIỀN CÓ CHỦNG CHỦNG DỊ NĂNG. PHONG NHIÊU ĐẠI LỤC. MỘT ĐẠI LỤC LẤY CHỦ LƯU LÀ TU LUYỆN KHÍ CÔNG . CŨNG CHẮC CHẮN LÀ MỘT ĐẠI LỤC SỞ HỮU NHIỀU TRUYỀN KÌ NHẤT ! VÀ KHỞI ĐIỂM CỦA TRUYỀN KÌ NÀY, CHÍNH LÀ…..NƠI ĐÓ

Bảng xếp hạng

Ngày
Tháng
Mọi lúc

FOLLOW US