Loading...

Đấu Chiến Thắng Phật

Đấu Chiến Thắng Phật
Đấu Chiến Thắng Phật

Truyện: Đấu Chiến Thắng Phật

Tác giả: Truy Mộng Động Mạn

Nguồn: Truy Mộng Động Mạn

Tag:

Cập nhật mới nhất:24/5/2018 15h14ph

Số lượt xem: 3968

  • Tóm tắt truyện
Tôn Ngộ Không sau khi thỉnh kinh thành công, trở thành Đấu Chiến Thắng Phật. Nhưng lần này lại nhắm Kim Cang Bổng vào Đường Tam Tạng, có phải là đã khuất phục Tâm Ma?
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Bảng xếp hạng

Ngày
Tháng
Mọi lúc

FOLLOW US