Loading...

Ubel Blatt

Ubel Blatt
Ubel Blatt
Tên khác:

Übel Blatt; Evil Blade

Truyện: Ubel Blatt

Tác giả: Đang cập nhật

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: Action Fantasy Seinen

Cập nhật mới nhất:2/6/2018 15h0ph

Số lượt xem: 1163

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Khi Szaalanden bị đe dọa bởi cuộc xâm lược của Wischtech, Nhà vua đã cử 14 thanh niên với một sứ mệnh cao cả. 3 trong số đó đã hi sinh, 4 người phản bội được mang biệt danh " Mũi thương phản bội" được coi là đã chết. 7 người còn lại đã đánh bại được Wischtech và đem lại hòa bình cho xứ Szaalanden. Từ đó, huyền thoại về "7 vị anh hùng" bắt đầu...
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Ubel Blatt tiếng Việt, Ubel Blatt tiếng Việt, Ubel Blatt tieng Viet, Ubel Blatt đủ bộ, Ubel Blatt full, Ubel Blatt 2018, Ubel Blatt bản đẹp, Ubel Blatt trọn bộ, truyện tranh Ubel Blatt, Ubel Blatt bản vip. , Đọc Übel Blatt; Evil Blade tiếng Việt, Übel Blatt; Evil Blade tiếng Việt, Übel Blatt; Evil Blade bản dịch, Übel Blatt; Evil Blade đọc online, Übel Blatt; Evil Blade full bộ, Übel Blatt; Evil Blade 2018, Übel Blatt; Evil Blade bản đẹp, Übel Blatt; Evil Blade trọn bộ, Truyện Tranh Übel Blatt; Evil Blade, đọc truyện tranh Übel Blatt; Evil Blade bản vip. , đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 162: (-2) : Pháo đài của vị tân vương [1], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 161: (-2): "Old Friend" [5], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 160: (-2) : "Old Friend" [4], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 159: (-2): "Old Friend" [3], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 158: (-2): "Old Friend" [2], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 157: (-2): "Old Friend" [1], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 156: (-2) : Cổng vào thủ đô của nhà vua [4], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 155: (-2): Cổng vào thủ đô của nhà vua [3], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 154: (-2) : Cổng vào thủ đô của nhà vua [2], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 153: (-2) : Cổng vào thủ đô của nhà vua, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 152, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 151: (-2), đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 150: (-2) : テスト, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 149, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 148: (-2): Dưới ngọn cờ của những người anh hùng [5], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 147, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 146.2, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 146.1: (-2): Dưới ngọn cờ của những người anh hùng [3], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 145: (-2): Ngọn cờ của những người anh hùng [2], đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 144, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 143: (-2): Nguyện ước cuối cùng, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 142.5, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 142: (-2) a : Kẻ bẻ gãy đôi cánh của gió, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 141, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 140: (-2): Thế giới mới, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 139, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 138, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 137, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 136, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 135, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 134, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 133, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 132, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 131, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 130, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 129, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 128, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 127, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 126, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 125, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 124, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 123, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 122, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 121, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 120, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 119, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 118, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 117, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 116, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 115, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 114, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 113, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 112, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 111, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 110, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 109, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 108, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 107, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 106, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 105, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 104, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 103, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 102, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 101, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 100, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 99, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 98, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 97, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 96, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 95, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 94, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 93, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 92.9, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 92, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 91, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 90, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 89, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 88, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 87, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 86, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 85, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 84, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 83, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 82, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 81, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 80, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 79, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 78, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 77, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 76, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 75, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 74, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 73, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 72, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 71, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 70, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 69, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 68, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 67, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 66, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 65, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 64, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 63, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 62, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 61, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 60, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 59, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 58, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 57, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 56, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 55, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 54, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 53, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 52, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 51, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 50, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 49, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 48, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 47, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 46, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 45, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 44, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 43, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 42, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 41, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 40, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 39, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 38, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 37, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 36, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 35, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 34, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 33, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 32, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 31, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 30, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 29, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 28, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 27, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 26, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 25, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 24, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 23, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 22, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 21, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 20, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 19, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 18, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 17, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 16, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 15, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 14, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 13, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 12, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 11, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 10, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 9, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 8, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 7, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 6, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 5, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 4, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 3, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 2, đọc truyện tranh Ubel Blatt Chapter 1

Bảng xếp hạng

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.