Loading...

Võ Thần

Võ Thần
Võ Thần

Truyện: Võ Thần

Tác giả: Ôn Nhật Lương

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: Action Adventure Manhua Martial Arts Truyện Màu

Cập nhật mới nhất:14/3/2015 15h0ph

Số lượt xem: 6975

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Năm AD7067, Trái đất trải qua vô số trận chiến, số dân thế giới giảm xuống còn 500 vạn người, rất nhiều di tích văn hóa bị biến mất, những nguyên liệu chế tạo vũ khí đã dùng hết. Trong thời đại này, những người có tài năng xuất chúng được xưng là Võ thần, Võ thần nào đánh thua Võ thần khác thì sẽ bị cướp mất bộ tộc, vì vậy những người không có được sự bảo vệ của Võ thần, hoặc không cầu xin được sự thu nạp của Võ thần khác thì đặt hy vọng vào quyển sách truyền thuyết của 5000 năm trước - quyển sách ghi chép nhưng văn tự mà không ai hiểu được, chỉ biết âm đọc của quyển sách là địa ngục đạo, tuy không hiểu trong đó viết gì nhưng đời này cứ truyền cho đời kia. Do biết được Võ Nam của Phong tộc, hậu nhân của Võ thần Minh đạo có khả năng giải mã được ngục đạo, nên Võ thần Tam nhãn của bộ tộc Tam nhãn đã tìm cách giết Võ Nam, đây là sự khởi đầu cho cuộc chiến giữa các Võ thần của hai phe Võ thần thiện ác.
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Võ Thần tiếng Việt, Võ Thần tiếng Việt, Võ Thần tieng Viet, Võ Thần đủ bộ, Võ Thần full, Võ Thần 2018, Võ Thần bản đẹp, Võ Thần trọn bộ, truyện tranh Võ Thần, Võ Thần bản vip. , , đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 300, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 299, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 298, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 297, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 296, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 295, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 294, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 293, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 292, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 291, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 290, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 289, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 288, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 287, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 286, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 285, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 284, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 283, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 282, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 281, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 280, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 279, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 278, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 277, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 276, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 275, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 274, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 273, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 272, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 271, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 270, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 269, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 268, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 267, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 266, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 265, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 264, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 263, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 262, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 261, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 260, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 259, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 258, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 257, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 256, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 255, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 254, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 253, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 252, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 251, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 250, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 249, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 248, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 247, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 246, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 245, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 244, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 243, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 242, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 241, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 240, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 239, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 238, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 237, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 236, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 235, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 234, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 233, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 232, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 231, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 230, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 229, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 228, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 227, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 226, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 225, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 224, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 223, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 222, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 221, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 220, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 219, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 218, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 217, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 216, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 215, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 214, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 213, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 212, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 211, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 210, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 209, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 208, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 207, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 206, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 205, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 204, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 203, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 202, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 201, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 200, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 199, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 198, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 197, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 196, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 195, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 194, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 193, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 192, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 191, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 190, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 189, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 188, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 187, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 186, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 185, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 184, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 183, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 182, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 181, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 180, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 179, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 178, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 177, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 176, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 175, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 174, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 173, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 172, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 171, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 170, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 169, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 168, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 167, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 166, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 165, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 164, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 163, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 162, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 161, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 160, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 159, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 158, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 157, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 156, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 155, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 154, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 153, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 152, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 151, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 150, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 149, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 148, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 147, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 146, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 145, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 144, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 143, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 142, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 141, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 140, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 139, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 138, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 137, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 136, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 135, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 134, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 133, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 132, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 131, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 130, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 129, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 128, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 127, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 126, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 125, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 124, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 123, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 121, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 120, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 119, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 118, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 117, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 116, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 115, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 114, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 113, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 112, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 111, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 110, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 109, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 108, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 107, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 106, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 105, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 104, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 103, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 102, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 101, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 100, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 99, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 98, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 97, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 96, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 95, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 94, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 93, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 92, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 91, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 90, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 89, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 88, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 87, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 86, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 85, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 84, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 83, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 82, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 81, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 80, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 79, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 78, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 77, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 76, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 75, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 74, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 73, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 72, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 71, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 70, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 69, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 68, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 67, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 66, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 65, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 64, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 63, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 62, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 61, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 60, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 59, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 58, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 57, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 56, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 55, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 54, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 53, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 52, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 51, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 50, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 49, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 48, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 47, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 46, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 45, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 44, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 43, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 42, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 41, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 40, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 39, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 38, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 37, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 36, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 35, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 34, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 33, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 32, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 31, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 30, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 29, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 28, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 27, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 26, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 25, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 24, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 23, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 22, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 21, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 20, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 19, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 18, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 17, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 16, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 15, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 14, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 13, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 12, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 11, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 10, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 9, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 8, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 7, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 6, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 5, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 4, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 3, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 2, đọc truyện tranh Võ Thần Chapter 1

Bảng xếp hạng

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.