Loading...

Yamada Và Thất Đại Ma Nữ

Yamada Và Thất Đại Ma Nữ
Yamada Và Thất Đại Ma Nữ

Truyện: Yamada Và Thất Đại Ma Nữ

Tác giả: Yoshikawa Miki

Nguồn: GGTRUYEN

Tag: Comedy Gender Bender Romance Shounen

Cập nhật mới nhất:12/3/2017 15h0ph

Số lượt xem: 1817

Loading...
  • Tóm tắt truyện
Yamada Ryuu là học sinh năm 2 tại trường cấp 3 Suzaku. Cậu ta là một kẻ chuyên đi trễ về sớm, ngủ gật trong lớp và điểm số dĩ nhiên là bê bết. Cậu ta cảm thấy đời chán như con gián. Shiraishi Urara, ngược lại, là học sinh sáng giá nhất khối, thông minh lẫn xinh đẹp đủ cả. Rồi một hôm, một chuyện kì lạ đã xảy ra và hai con người này đã bị hoán đổi thân xác cho nhau!
  • Danh sách các chương
Chapter
Ngày đăng

Keywords:

Đọc Yamada Và Thất Đại Ma Nữ tiếng Việt, Yamada Và Thất Đại Ma Nữ tiếng Việt, Yamada Và Thất Đại Ma Nữ tieng Viet, Yamada Và Thất Đại Ma Nữ đủ bộ, Yamada Và Thất Đại Ma Nữ full, Yamada Và Thất Đại Ma Nữ 2018, Yamada Và Thất Đại Ma Nữ bản đẹp, Yamada Và Thất Đại Ma Nữ trọn bộ, truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ, Yamada Và Thất Đại Ma Nữ bản vip. , , đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 243, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 242, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 241, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 240, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 239, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 238, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 237, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 236, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 235, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 234, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 233, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 232, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 231, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 230, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 229, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 228, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 227, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 226, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 225, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 224, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 223, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 222, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 221, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 220, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 219, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 218, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 217, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 216, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 215, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 214, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 213, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 212, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 211, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 210, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 209, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 208, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 207, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 206, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 205, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 204, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 203, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 202, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 201, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 200, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 199, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 198, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 197, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 196, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 195, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 194, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 193, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 192, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 191, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 190, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 189: Raw, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 188, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 187, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 186, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 185, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 184, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 183, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 182, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 181, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 180, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 179, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 178, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 177, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 176, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 175, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 174, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 173, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 172, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 171, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 170, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 169, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 168, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 167, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 166, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 165, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 164, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 163, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 162, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 161, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 160, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 159, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 158, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 157, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 156, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 155, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 154, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 153, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 152, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 151, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 150, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 149, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 148, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 147, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 146, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 145, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 144, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 143, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 142, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 141, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 140, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 139, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 138, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 137, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 136, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 135, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 134, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 133, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 132, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 131, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 130, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 129, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 128, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 127, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 126, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 125, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 124, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 123, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 122, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 121, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 120, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 119, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 118, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 117, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 116, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 115, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 114, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 113, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 112, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 111, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 110, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 109, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 108, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 107, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 106, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 105, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 104, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 103, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 102, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 101, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 100, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 99, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 98, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 97, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 96, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 95, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 94.5, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 94, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 93, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 92, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 91, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 90, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 89, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 88, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 87, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 86, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 85, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 84, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 83, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 82, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 81, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 80, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 79, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 78, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 77, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 76, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 75, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 74, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 73, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 72, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 71, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 70, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 69, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 68, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 67, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 66, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 65, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 64, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 63, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 62, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 61, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 60, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 59, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 58, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 57, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 56, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 55, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 54, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 53, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 52, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 51, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 50, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 49.5, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 49, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 48, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 47, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 46, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 45, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 44, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 43, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 42, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 41, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 40, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 39, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 38, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 37, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 36, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 35, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 34, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 33, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 32, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 31, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 30, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 29, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 28, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 27, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 26, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 25, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 24, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 23, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 22, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 21, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 20, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 19, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 18, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 17, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 16, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 15, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 14, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 13, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 12, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 11, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 10, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 9, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 8, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 7, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 6, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 5, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 4, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 3, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 2, đọc truyện tranh Yamada Và Thất Đại Ma Nữ Chapter 1

FOLLOW US

Đọc truyện online, đọc truyện dịch, truyện manga, truyện manhua, truyện manhwa, webtoon, brawling go. GG Truyen luôn cập nhật những bộ truyện mới nhất với nhiều thể loại đa dạng: - Truyện tranh hành động, truyện tranh ngôn tình, truyện trùng sinh xuyên không, truyện naruto, truyện one piece, truyện trinh thám, truyện conan, truyện tranh harem, truyện tranh đam mỹ, truyện đam mỹ, truyện one shot, truyện smut shoujo, truyện tranh màu, truyện brawling go. - Truyện Hàn Quốc, truyện Trung Quốc, truyện Nhật Bản, truyện tranh Hàn, truyện tranh Tàu, truyện tranh Nhật. Tại GG Truyện, không chỉ đọc những bộ truyện mới nhất, bạn đọc còn không cần phải lo lắng về tình trạnh hỏng chap vì trang web của chúng tôi luôn cập nhật link truyện liên tục mỗi ngày, duy trì link ảnh cũng như sửa lỗi liên tục. Tận hưởng trải nghiệm đọc truyện tốt nhất tại GG Truyện.